Gümrük Çıkış İşlemlerinin Aşamaları ve Gümrükler İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?


1. Sunulacak belgelerin hazırlanması ve temini
2. Belgelerin ilgili çıkış gümrüğüne verilmesi
3. İhraç konusu malın tek tip gümrük beyannamesinde belirtilen hususlarla uygunluğunun tespiti için muayene edilmesi
4. Muayene işlemi tamamlandıktan sonra malın yüklenmesi
5. Tek tip gümrük beyannamesinin kapatılması ve nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi
6.
Çıkış işlemini yapan gümrük idaresi kapı veya liman gümrük idaresine eşyayı taşıyan kara nakil aracının sınırı geçmesi, liman gümrük idaresinde ise eşyanın gemiye yüklenmesini takiben beyanname kapatılarak nüshalar ilgili mercilere gönderilmesi,

Çıkış işlemleri iç gümrükle yapılıyorsa eşyayı taşıyan aracın fiilen yurtdışına çıkışının yapıldığı kapı gümrük idaresince teyit edilmesini müteakip, iç gümrük idaresi tek tip gümrük beyannamesini kapatarak nüshaların ilgili mercilere gönderilmesi,

GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

1. Vekaletname
2. Ticaret Sicil Gazetesi
3. İmza Sirküleri
4. Vergi Dairesi Yazısı (Vergi Mükellefi Olduğunuza Dair)
5. Ticaret Odası Faliyet Belgesi

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İTHAL EVRAK DÖKÜMANI

1. İthal eşyaya ait orjinal fatura
2. İthal eşya’ya ait gümrük kıymet bildirim formu (Gümrükçü tarafından hazırlanır)
3. Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)
4. Navlun faturası
5. Banka transfer dekontu veya %3 KKDF Makbuzu
6. Özet Beyan Belgesi (Ordino)
7. Konişmento
8. Çeki Listesi
9. Sanayici Taahhütname , Bakım onarım belgesi, Kontrol Belgesi (Özel İzin gerektiren mallarda)
10. Avrupa’dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi

GÜMRÜK İŞLEMLERİNE BAŞLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ İHRAÇ EVRAK DÖKÜMANI

1. Resmi Türkçe fatura
2. Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Gümrükçü tarafından düzenlenir)
3. Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Gümrükçü tarafından düzenlenir)
4. Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Gümrükçü tarafından düzenlenir)
5. Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir)
6. Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu-Sağlık Raporu, Fimugasyon Raporu V.B. istek doğrultusunda Gümrükçünüz tarafından alınır.
7. İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Gümrükçü tarafından düzenlenir)
8. Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta dahilde işleme belgesi
9. İthal edilen eşyanın İhracat’ında İthalat’ta ait tek idari belge ve ekleri

TOP 10 MOVIES 2009

 • Avatar
 • Law Abiding Citizen
 • Brothers
 • Gamer
 • Broken Embraces
 • Jennifer's Body
 • A Perfect Getaway
 • The ugly Truth
 • He is just not that into you
 • Feast of Love

MUTLAKA İZLEYİN

 • WHITE NIGHT
 • WHITE VENGEANCE
 • TRUE LEGEND
 • THE SORCERER AND THE WHITE SNAKE
 • THE RETURN OF CHEN ZHEN
 • THE LOST BLADESMAN
 • THE FLOWERWS OF WAR
 • IP MAN 1-2
 • SWORDSMEN
 • A MOMENT TO REMEMBER

TV-Diziler

 • The Mentalist
 • Friday Night Lights (NFL)
 • The O.C.
 • How i met your mother
 • The Tudors
 • Entourage
 • Californication
 • Prison Break
 • Battlestar Galactica