Türkiye’de Tekstil Sektörünün Sorunları

Kayıt dışı ekonomi: Tekstil ve giyim sanayinde kayıt dışı faaliyet gösteren şirketlerin çokluğu ve bunların haksız rekabeti önemli bir sorun oluşturuyor.

Kontrolsüz ithalat: İthalatta yaşanan önemli sorun dampingli malların Türkiye’ye girmesini önlemek için alınan tedbirlerin yetersizliği, soruşturmaların ve mahkemelerin uzun sürmesi nedeniyle sektörün haksız rekabetten önemli ölçüde zarara görmesidir.

Teşvik sorunu: Hükümetler bugüne kadar tekstil ve konfeksiyon sektörünü bir stratejiye dayandırmadan teşvik ettiler.

Reel kur: Doğrudan maliyet kalemleri içinde yer almasa da, Türk Lirası’nın son 2 yılda aşırı değer kazanması sektörü etkiliyor.

İşçilik maliyeti: Sektörün maliyetleri içinde işçiliğin payı yüzde 15 civarındayken, bu oran hazır giyimde yüzde 30’a kadar çıkıyor. Hazır giyimin daha fazla emek yoğun olması, bu sektörün emek maliyetinden ve dolayısıyla üretimde küreselleşme sürecinden daha fazla etkilenmesine neden oluyor.

Enerji giderleri: Enerji girdilerindeki yüksek fiyatlar, Türkiye’deki şirketlerin rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Türkiye’de sanayide kullanılan elektrik enerjisi ve doğal gaz fiyatları OECD ülkeleri ortalamalarına ve pek çok gelişmekte olan ülkeye göre yüksek. Son üç yılda üretim maliyetleri yüzde 50 üzerinde artış gösterdi.

TOP 10 MOVIES 2009

 • Avatar
 • Law Abiding Citizen
 • Brothers
 • Gamer
 • Broken Embraces
 • Jennifer's Body
 • A Perfect Getaway
 • The ugly Truth
 • He is just not that into you
 • Feast of Love

MUTLAKA İZLEYİN

 • WHITE NIGHT
 • WHITE VENGEANCE
 • TRUE LEGEND
 • THE SORCERER AND THE WHITE SNAKE
 • THE RETURN OF CHEN ZHEN
 • THE LOST BLADESMAN
 • THE FLOWERWS OF WAR
 • IP MAN 1-2
 • SWORDSMEN
 • A MOMENT TO REMEMBER

TV-Diziler

 • The Mentalist
 • Friday Night Lights (NFL)
 • The O.C.
 • How i met your mother
 • The Tudors
 • Entourage
 • Californication
 • Prison Break
 • Battlestar Galactica